Content & Redactie

  • Samenstelling en (eind)redactie artikelen, folders, brochures/gidsen, boeken
  • Research, synopsis, eindredactie video’s
  • Conceptontwikkeling, content en redactie websites
  • Samenstellen, schrijven, produceren communicatie- en ondernemingsplannen, jaarverslagen e.d.

Enkele voorbeelden

scherm homepageWebsite Schildklier Organisatie Nederland

Bijdrage: conceptontwikkeling, content en (eind)redactie. Tevens coördinatie van het gehele project.

 


website_aaenpnhWebsite AA & PNH (bloedziekten)

Bijdrage: conceptontwikkeling, content en (eind)redactie. Tevens coördinatie van het gehele project.

 


Website Epilepsie Vereniwebsite EVNging Nederland

Bijdrage: conceptontwikkeling, content en (eind)redactie. Tevens coördinatie van het gehele project.

 

 

 


Wwebsite PGEebsite Platform Goede Epilepsiezorg

Op eigen initiatief ontwikkelen van een platform om innovaties in de epilepsiezorg te ondersteunen en stimuleren.
Bijdrage: idee, conceptontwikkeling en redactie.

 

 


WWebsite De meerklankebsite Meerklank, school speciaal onderwijs


In opdracht van Meerklank het ontwikkelen van een nieuwe website, bestaande uit vier subwebsites voor de vier locaties die deel uitmaken van de school.
Bijdrage: conceptontwikkeling, content en redactie.


consumerbasicsWebsite Consumentenbond voor intermediairs van allochtonen

‘ConsumerBasics’ is een website met basale consumenteninformatie in het Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Turks en Arabisch. Opdrachtgevers: Consumentenbond/Europese Commissie. Bedoeld voor iedereen die met en/of voor allochtonen en andere kwetsbare consumenten werkt, zoals sociaal raadslieden en docenten volwasseneneducatie.


ribwWebsite voor doven en slechthorenden

De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Arnhem en Veluwe Vallei heeft deze site laten maken om meer bekendheid te geven aan de mogelijkheid om beschermd zelfstandig te wonen. Omdat de site zich primair richt op dove of slechthorende psychiatrische patiënten (en hun verwijzers) is gebruik gemaakt van speciale visuele elementen, zoals gebaren uit de gebarentaal.


Boek met ervaringsverhalen

Een boek met vijftien ervaringsverhalen van mensen die een nervus vagus stimulator dragen(soort pacemaker voor de hersenen.
Bijdrage: samenstelling, (eind)redactie en productie.

 

 


Folder geld lenen ConsumentenbondFolder ‘Geld lenen? Voorkom problemen!’

Deze folder is ontwikkeld om consumenten bewust te maken van de risico’s rond geld lenen.Opdrachtgever is de Consumentenbond.

 


folders_allochtonen_CBDoelgroepvoorlichting: allochtonen

In het kader van verschillende voorlichtingscampagnes zijn diverse voorlichtingsfolders ontwikkeld, gericht op Turken en Marokkanen over thema’s als verzekeren, verkooppraat en geld lenen. Doelgroepvoorlichting: leerkrachten en ouders


Folder ‘Kinderen en reclakinderen_reclame_CBme: leer ze kijken!

Over de ontwikkelingen in de kindermarketing en reclame, is ontwikkeld om kinderen weerbaarder te maken. Voor leerkrachten basisonderwijs en ouders.

 

 


folders_diversen_CBFolders consumentrecht

Een serie educatieve folders voor de Consumentenbond over geschillencommissies, milieusymbolen en consumentenrecht.

 


allochtonen_videosVoorlichtingsfilms en -video’s

10 educatieve tv-programma’s in het Marokkaans-Arabisch en het Turks. Thema’s zijn juridisch en financieel van aard. Deze programma’s zijn op video gezet voor gebruik in bijvoorbeeld volwasseneneducatie. In opdracht van de Consumentbond.


Ondernemingsplan school

Een vertaalslag gemaakt van het Ondernemingsplan. Door een heldere structuur en passend taalgebruik is het een door medewerkers en management goed ontvangen product geworden.


notedop_videoPromotievideo

De video geeft een impressie van een dag op het kinderdagverblijf De Notedop in Houten. Geproduceerd in samenwerking met Maatwerk Videoproducties Amersfoort. Bedoeld voor potentiële klanten en (groot)ouders.

 


olon_smallRadiospotje en –interview

In het spotje en het interview wordt het publiek geattendeerd op de risico’s van ‘snel geld’ lenen en de beschikbaarheid van informatiefolders daarover. Spotje en interview zijn via de CD van de Olon Redactie Service verspreid onder 315 publieke lokale omroepen. Productie in samenwerking met HölscherRTV.