Beleidsondersteuning

Beleidsondersteuning in de breedste zin van het woord ten behoeve van directie en beleidsmakers in het zorg- en onderwijsveld.

Enkele voorbeelden

Deskresearch

  • bijdragen toolkit eHealth (als lid klankbordgroep op verzoek van PGO Support)
  • deskresearch en redactionele bijdragen t.b.v. visie op goede zorg vanuit patiëntenperspectief
  • deskresearch t.b.v. herziening richtlijn epilepsie
  • deskresearch zelfmanagement bij epilepsie
  • deskresearch eHealth
  • deskresearch individueel zorgplan

Strategieplan Stichting AA&PNH

voorblad_strategieplan_AAPNHCommunicatiestrategie en concept t.b.v. het opzetten van een nieuwe website.

Patiëntenversie medische richtlijn epilepsie

Richtlijn epilepsie voorbladDeze patiëntenversie is geschreven voor mensen met epilepsie en hun naasten. De patiëntenversie is gebaseerd op de medische richtlijn ‘Epilepsie’ en is een uitgave van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.
Werkzaamheden Caron Communicatie: samenstelling, redactie en coördinatie bijdragen van de klankbordgroep patiënten.

Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief

Boekje criteria voorkantIn opdracht van Epilepsie Vereniging Nederland inhoudelijke ondersteuning bieden aan onderzoekers voor de ontwikkeling van van kwaliteitscriteria voor epilepsie vanuit patiëntenperspectief. Deskresearch en co-redactie.

 

meerklank_logoHerprofilering school

Projectleiding bij de herprofilering van Meerklank, een school in het speciaal onderwijs met vier locaties. Het project omvatte de ontwikkeling van een profileringsstrategie leidend tot een nieuwe naam, huisstijl en introductie hiervan.

LWOE_logoCommunicatieplan Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie

 

Communicatieplan_VanLieflandschool_cover_smallCommunicatieplan Van Lieflandschool, speciaal onderwijs

Communicatieplan gericht op grotere participatie van de ouders van leerlingen op school.