Projectontwikkeling

 • Produceren van PR- en voorlichtingsmaterialen
  • coördinatie
  • conceptueel
  • redactioneel
  • productioneel
 • Organiseren / coördineren voorlichtingsbijeenkomsten en symposia (inhoudelijk, productie)
 • Opzetten en begeleiden van patiëntencontactgroepen/lotgenotencontact
 • Organiseren/samenstellen trainingen voor kader/vrijwilligers
 • Ontwikkelen medezeggenschapsstructuren patiënten-/zorgorganisaties
 • Coördinatie ontwikkeling en introductie nieuwe huisstijl

Enkele voorbeelden

Opzetten Meldpunt voor patiënten

Patiënten (en naasten) kunnen positieve en negatieve ervaringen met een specifieke epilepsiebehandeling melden. De meldingen worden gebruikt om signalen te genereren om de kwaliteit van zorg van deze behandeling te kunnen verbeteren. Het Meldpunt betreft een online meldingsformulier waarbij gebruikt wordt gemaakt van een online enquetetool.

Coördinatie en ontwikkeling diverse websites

Van concept tot eindproduct. Enkele voorbeelden vindt u onder Content en redactie.

Organisatie voorlichtingsbijeenkomsten en congressen

Organiseren van tientallen voorlichtings-/campagnebijeenkomsten patiëntenorganisaties.

Voorlichtingsfilms en -video’s

In het kader van het Allochtoon video circuit (AVC) van de NPS zijn 10 educatieve tv-programma’s gemaakt in het Marokkaans-Arabisch en het Turks. Thema’s zijn juridisch en financieel van aard. Deze programma’s zijn op video gezet voor gebruik in bijvoorbeeld volwasseneneducatie.

Publieksvoorlichting

Een serie educatieve folders voor de Consumentenbond over geschillencommissies, milieusymbolen en consumentenrecht. De folders zijn verspreid via postkantoren, openbare bibliotheken, instellingen volwasseneneducatie en bureaus sociaal raadslieden.

Doelgroepvoorlichting: leerkrachten en ouders

De folder ‘Kinderen en reclame: leer ze kijken!’, over de ontwikkelingen in de kindermarketing en reclame, is ontwikkeld om kinderen weerbaarder te maken. Voor leerkrachten basisonderwijs en ouders.

Voorlichtingscampagnes allochtonen

Caron Communicatie organiseerde in opdracht van de Consumentenbond vijf maal een voorlichtingscampagne gericht op Turkse en Marokkaanse consumenten over onder meer verzekeren, ‘verkooppraat’ en geld lenen. Kern van de boodschap is bewustmaken van risico’s, tips en adviezen om problemen te voorkomen. Iedere campagne omvat steeds twee televisieprogramma’s (i.s.m. de NPS) in het Turks en Marokkaans-Arabisch met Nederlandse ondertiteling en 2-tweetalige folders (Turks-Nederlands, Arabisch-Nederlands).